”Tänk den som läser dagböckerna om 100 år. Intressant eller hur?” – en etnologs reflektioner kring dagboksskrivande

– Fyra lådor! Och de kommer att bli fler!?

– Ja, men det är väl klart att det blir fler.

– Vad ska du ha dem till?

– Spara, läsa då jag blir gammal. Inte vet jag.

– Läsa då du blir gammal och då ska de stå här till dess. 

– Räcker det inte med en låda?

Ungefär så lät det hemma hos oss för några veckor sedan när jag och sambon städade förrådet och han blev påmind om mina lådor med dagböcker. De är vid det här laget 4-5 stycken och kommer att bli fler eftersom jag är en dagboksskrivare. Problemet är väl dels att det inte finns så mycket plats för långtidsförvaring i vårt hus, men också att vi är inte är helt överens om vad som ska sparas och vad som ska kastas.

Min första dagboksanteckning är gjord 1989 när jag var 10 år. Den första dagboken handlar om stallet och hästar och jag skrev inte särskilt regelbundet. Det var då jag gick i sjuan som jag började skriva dagbok dagligen. Under årens lopp har det blivit en del böcker och vid det här laget har jag tappat räkningen på hur många de är. Jag har framförallt skrivit i anteckningsböcker av olika slag, men parallellt har jag också haft en färdigtryckt 3-, 5- eller 10-årsdagbok av den modell där sidorna är förtryckta och man gör korta noteringarna varje dag.

 

Dagboksskrivandet har en lång historia och idag fungerar de bevarade böckerna från tidigare sekel som ett historiskt källmaterial. Kända personers anteckningar kan användas i forskningssyfte för att förstå det förflutna och för att berätta om en händelse, person eller plats. Anteckningarna kan bearbetas och ges ut som böcker eller användas som underlag till biografier om kända personer. En av dem mest kända dagböckerna är kanske Anne Franks dagbok, som i alla fall vi hade som obligatorisk läsning när jag gick i högstadiet.

På 1990-talet uppstod en ny variant av dagboksskrivande när bloggandet blev populärt och allt fler började offentliggöra sina personliga reflektioner om livet på nätet. Idag har det skett ytterligare en utveckling och det finns de som försörjer sig som bloggare och uttrycksformeran handlar om såväl ord, bild och film. Personligen har jag inte ännu fattat tycke för att skriva dagbok digitalt, även om det skulle lösa vissa utrymmesproblem i vårt förråd. Tror det handlar om att det är den där stunden då jag sätter mig med penna och dagbok som är viktig för mig.

Vad är det då som driver oss som skriver dagbok. Vid en sökning på Google om dagboksskrivning får jag träffar som lyfter fram att det är ett sätt att reflektera, dokumentera och bearbeta. I skrivandet kan man låta tankar och känslor komma till uttryck och saker man grubblar på kan få en lösning. Det är också ett sätt att dokumentera sitt liv och sina upplevelser på samma sätt som man fotograferar och dokumenterar sitt liv i bilder. Många träffar handlar också om dagboksskrivandet som en läkande process. Där skrivandet är ett verktyg och används som terapi för att bearbeta tunga perioder i livet eller traumatiska minnen och händelser. Att ”skriva av sig” kan också vara ett sätt att arbeta med sig själv och stärka sin egen självkänsla. Inom mindfulness brukar det ofta talas om den så kallade tacksamhetsdagboken. Då du varje sätter dig en stund och funderar ut tre positiva saker som hänt under dagen. På så sätt uppmärksammar du det positiva i ditt liv och bär det med dig till nästa dag.

För mig handlar dagboksskrivandet om en blandning av allt ovan. Det är en stund att stanna upp och reflektera över dagen eller livet i stort, men det är också ett tillfälle då jag dokumentera det som händer. I mitt skrivande låter jag ofta tankarna och känslorna få fritt utrymme, ibland hittar jag lösningar på problem och ibland snurrar jag runt i tankevurpor. Jag tänker att dagböckerna kan vara bra att ha i framtiden då jag vill minnas saker eller kolla upp hur saker och ting egentligen var. På samma sätt som jag gör fotoalbum för att bevara vissa ögonblick. Visserligen har det funnits perioder då det blivit sporadiskt skrivet men i princip har jag skrivit dagbok regelbundet sedan 1992. Innehållet handlar om vardagen och det som varit typiskt för de åldrar jag har gått igenom. Ibland har jag varit duktig på att limma in små minnessaker medan jag andra perioder endast fyllt sidorna med text.

Några dagar efter vår förrådsstädning går jag ner till arkivet på museet för att göra research inför ett fältbesök på Rikti-Dockas i Överkalix. Ett nybygge som uppstod på 1800-talet där fyra generationer ur samma släkte har bott. Torbjörn Riktig är den femte generationen i släkten och han har sedan 1970-talet använt en av stugorna på gården som sommarstuga. Torbjörn kom för ett tag sedan till oss och ville donera material om Rikti-Dockas till arkivet. Det som fångar min uppmärksamhet i materialet är fem anteckningsböcker som visade sig innehålla anteckningar från hans vistelser på Rikti-Dockas sedan 1970-talet. Han skriver om när han kommit dit, hur vägen var, vilka som hälsat på, vilket väder det har varit, vad de har gjort och så vidare. Små vardagsanteckningar som ger mig som läsare en inblick i såväl Rikti-Dockas historia som Torbjörns vistelser där.

 

 

 

Jag utgår från att det finns dagboksskrivare bland er som läser detta inlägga och det skulle vara roligt att höra era tankar kring era dagböcker och er ert skrivande? Vill du kan du svara på följande frågeställningar:

  • Vilken funktion fyller dagboksskrivandet för dig och vad är det du skriver om?
  • För vems skull skriver du?
  • På vilket sätt skriver du: i fysiska böcker eller digitalt? Och hur länge har du skrivit?
  • Har du funderat på vad som ska hända med dem i framtiden? Ska de likt Torbjörns lämnas in till arkiv eller ska de kastas den dag du är borta?

 

Sommarhälsningar,

Sophie (som nu ska logga ut för semester)

Från skrivarstugan

Tänkte att det kunde vara dags med en liten uppdatering om vad som händer med dokumentationen av Kiruna Stadshus som vi startade för ganska precis ett år sedan nu.

De flesta vet nog i dagsläget att Kiruna stadshus hör till en av de byggnader som kommer rivas i samband med att markdeformationer till följd av gruvbrytningen i Kiruna tvingar stadens centrum till en omlokalisering. Kiruna stadshus var tidigare Byggnadsminne och detta har gjort att länsstyrelsen i Norrbottens län satt höga krav på att byggnaden ska dokumenteras väl innan den rivs.

Där förra året (2015) gick åt till att samla in material, det vill säga för min del att inventera alla rum i stadshuset våningsplan för våningsplan, så handlar det nu om att få ihop all information till en rapport. Vi i arbetsgruppen har beslutat att dela upp rapporten i två delar. Dels en berättande del – en antologi – där mycket av historiken och tolkningen av byggnaden, dess funktion och användning kommer att återberättas. Sedan en matrisdel där rumsinventeringen och beskrivningen av byggnaden interiört och exteriört idag kommer finnas.

Under våren nu arbetar vi framförallt med matrisdelen – eftersom den kräver mest monotont arbete och vi vet från tidigare erfarenhet att det kan ta riktigt lång tid. Det vi dock har ändrat från tidigare dokumentationsmatriser är just utformningen av den – hur den ser ut renskriven. Den mall vi använder oss av nu är så mycket roligare att skriva i och otroligt mycket mer lätthanterlig. Plus att vi tycker den är snyggare och mer lättläst.

Så hur går jag till väga då?

IMG_1317

Inventeringsblanketternas olika mappar. Foto Jennie Björklund © Norrbottens museum

IMG_1312

Inventeringsblankett. Foto Jennie Björklund © Norrbottens museum

Så här ser inventeringsblanketten ut som jag använt. Denna rör ett sammanträdesrum på Undre Bottenvåningen/suterrängplanet. Det grönmarkerade är utrymmet jag inventerat. Planritningen är originalritningen från tidigt 1960-tal, så rumsindelningen idag är på flera platser väldigt omgjord. För att rita in de ändringarna så har jag använt mig av en större ritning där jag också kunnat markera – kryssa av de rum som jag inventerat klart. För som ni ser kan vissa våningsplan ha väldigt många rum.

IMG_1316 ritning med ring

Planritning för undre bottenvåningen. På detta våningsplan är det drygt 100 rum. Foto Jennie Björklund © Norrbottens museum

Så här såg ritningen ut för Undre bottenvåningen. Utrymmet som är sammanträdesrummet är inringat och bestod tidigare av 3 rum som nu slagits ihop till ett stort rum.

IMG_1314

Från handlingarna som rör inredningen av Kiruna Stadshus (varför bilden blev upp och ner vet jag inte). Foto Jennie Björklund © Norrbottens museum

För att kunna se vad rummen var tänkta att användas för när de byggdes så har vi fått tag på handlingar som rör inredningen av rummen vid uppförandet. Vi kan inte vara säkra på att det som står där faktiskt blev av, men vi får ändå ta del av vad det planerades för. Just de rum som blev det här sammanträdesrummet finns dock inte med i dessa handlingar, men vi vet att i denna del av byggnaden så fanns vaktmästarbostaden och utifrån originalritningarna kan vi tolka oss till att rummen som slagits ihop från början var ett kök, ett vardagsrum och kanske ett sovrum.

Nu renskriver vi inte alla rum, stadshuset har lite drygt 330 rum och många rum ser precis likadana ut och används till samma eller liknande saker. Istället gör vi ett urval av olika rumstyper och olika funktioner för att skapa en representativ bild av stadshuset. Däremot kommer alla inventeringsblanketter att sparas i Norrbottens museums arkiv för framtiden.

IMG_1315

Rumsförteckning med rosa markeringar som visar vilka rum som är renskrivna och fotograferade. Foto Jennie Björklund © Norrbottens museum

Så här ser en sida ur rumsförteckningen ut – rummens nummer och funktion idag..

Vi har satt en deadline för matrisdelen av rapporten i maj, sedan ska hela dokumentationen vara klar sent i höst/tidig vinter. I dagsläget är det verkligen bara Kiruna stadshus dokumentationen som gäller för mina arbetsuppgifter på museet, så mycket arbete är det. Men vi har tänkt att det ska bli bra också.

 

Vid bloggen idag bebyggelseantikvarie Jennie Björklund.