Arkeolog för en dag

Norrbottens museum har en hel del pedagogisk programverksamhet, däribland skolprogrammet Arkeolog för en dag. Vi brukar vara ut till ett antal skolor runt om i länet, i mån av tid och efterfrågan. Genom berättelser, föremål, bilder och samtal med barnen förmedlas Norrbottens förhistoria. Dessutom får barnen ibland prova på att själva vara arkeologer genom att gräva fram föremål i de sandsäckar som vi har med oss ut till skolorna, något som brukar vara uppskattat.

Sikfors2

Fynd ligger redo i sandsäcken i väntan på att bli hittade!

Skolprogram som en del av en arkeologisk undersökning
Norrbottens museum har under 2014 och 2015 utfört arkeologiska undersökningar av stenåldersboplatser längs med väg 555, i närheten av Sikfors. Som en del i arbetet med utgrävningen som genomfördes vid Sikfors i somras ingick en kommunikativ insats. Efter dialog och önskemål från skolan i Sikfors bearbetades det befintliga skolprogrammet Arkeolog för en dag om och resultaten från de två årens undersökningar fogades in. Det är flera månader sedan vi var ute i fält och gjorde själva undersökningen, men det är först nu som allt resultat har sammanställts. Därför var det nu en lämplig tid att åka ut till skolan i Sikfors och berätta om deras lokala förhistoria!

En dag bland skolbarnen på skolan I Ur och Skur Forsen, Sikfors
I måndags packade undertecknad och min kollega Carina Bennerhag bilen full med sandsäckar, fynd och bilder och åkte iväg till skolan i Sikfors. Dagen inleddes med en gemensam stund för alla elever och några lärare på skolan.

Genom berättelser och samtal om vad en arkeolog arbetar med, vad en arkeolog försöker få fram för information, information om stenålder i allmänhet och i Norrbotten och vid Sikfors i synnerhet har barnen fått ställa frågor, se bilder på fynd och från utgrävningarna och få en inblick i Norrbottens förhistoria. Med start från den nästan 11000-åriga boplatsen vid Aareavaara norr om Pajala rörde vi oss fram i tiden till omkring 3000 f.Kr. i närheten av Sikfors. Under de många tusen år som förflöt däremellan så informerade vi om inlandsisen och landhöjningen, något som kanske inte är helt lätt att förstå. SGU har en pedagogisk film om inlandsisen och landhöjningen som kanske kan göra det lättare att förstå vad som hände vid och efter isavsmältningen:

Efter den gemensamma inledningen delades skolbarnen in i två grupper, åk 1-3 i en grupp och åk 4-6 i den andra. En grupp i taget fick sedan prova på att själva vara arkeologer och leta fynd i de sandsäckar som vi hade med oss.

Sikfors1

4 sandsäckar och grävutrustning är utplacerade i klassrummet i Sikfors.

När de grävt klart och tyckt sig hitta alla fynd var det dags att skriva en arkeologisk fyndrapport där barnen fick rita av ett valfritt fynd och sedan rita/skriva vad de trodde att föremålet hade använts till. Vilket kanske inte är helt lätt, men då barn i regel har livlig fantasi så brukar det komma fram en hel del förslag. En krumkniv i skiffer tolkades både som bumerang och som en hockeyklubba för en rumpnisse!

DSCN0218

Bumerang? Hockeyklubba för en rumpnisse? Slipad skifferkniv/krumkniv?

Många av barnen var väldigt intresserade och de hade otroligt mycket frågor som vi försökte besvara efter bästa förmåga. Vi hoppas att vi kunde inspirera och ge ny kunskap till både elever och lärare – och vem vet, kanske det finns några framtida arkeologer bland skolbarnen i Sikfors?

Vid tangentbordet:
Frida Palmbo