Pressvisning och vernissage

Igår var det pressvisning för vår utställning Drömmar av silver, vingar av guld. Både NSD (Norrländska Socialdemokraterna) och Piteå-Tidningen var på plats för att prata med oss som ligger bakom utställningen. Idén om denna utställning uppkom när Ulf Renlund, som är utställnings- och programansvarig här på Norrbottens museum, frågade oss arkeologer om vi ville göra en utställning i Runda rummet, som ligger i anslutning till Kafé Nittonhundra på Norrbottens museum inne i centrala Luleå.

Markbygden. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

Markbygden. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

Den röda tråden
Vår utgångspunkt i utställningen blev de arkeologiska utredningar vi gjort i Markbygden i somras, med anledning av Svevinds/Markbygden Vinds planer på att etablera en stor vindkraftpark i området. Vid utredningarna hittade vi bland annat en kavelbro som ligger i sträckningen för Kristinavägen. Det är just Kristinavägen som har fått bli den röda tråden i utställningen, då vi gör ett antal nedslag efter denna transportled. Ett av nedslagen görs i Silbojokk där Norrbottens museum gjort arkeologiska undersökningar. Åsa har bloggat om Silbojokk i ett tidigare inlägg, som Du hittar här:

Silbojokk, en fascinerande historia

Hur utställningen har tagit form
Förutom undertecknad involverades Carina Bennerhag, Åsa Lindgren och Lars Backman. Det är vi arkeologer som tagit fram faktainnehållet i utställningen. Anja Wrede, Mirjam Jonsson och Robert Pohjanen, personal på Bildarkiv och Samlingar, har hjälpt oss att plocka fram både arkeologiska och kulturhistoriska föremål ur Norrbottens museums samlingar. Fotograf Daryoush Tahmasebi har förutom med egna bilder bidragit stort med hjälp av föremålsfotografering och utskifter av bilder och kartor. Ulf har tillsammans med Jeanette Sundqvist, som också är programansvarig, granskat och berarbetat de faktatexter som vi arkeologer har tagit fram, så att de blivit lite mer publikvänliga. Slutligen har vi haft stor hjälp av Maria Wiggefors som är utställningstekniker, som målat, byggt, monterat bilder och som med diverse annat småfix hjälpt oss att formge utställningen.

Vindkraftverk i Markbygden. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Vindkraftverk i Markbygden. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Vernissage
Nu på söndag har utställningen Drömmar av silver, vingar av guld vernissage på Norrbottens museum, kl 13.00. Undertecknad kommer att närvara tillsammans med Carina Bennerhag och Åsa Lindgren. Vi kommer kort berätta litegrann om utställningen och därefter kommer Maria Söderberg, som kommer att prata och visa bilder om Nasaleden. Varmt välkomna!

Vid tangentbordet denna soliga fredag:
Frida Palmbo

Tipsgranskning

fredagen den 20:e augusti 2010

En av arbetsuppgifterna som Norrbottens museums arkeologer har är att granska tips om eventuella fornlämningar som kommer in från allmänheten. Under fältsäsongen 2010 jobbar Lars-Gunnar Boman med att granska de tips som inkommit till museet, vilket innebär en hel del resande inom vårt stora län.

Pessinki fjällurskog
Under förra veckan besökte Lars-Gunnar Pessinki fjällurskog, ett naturreservat som finns både i Kiruna och Pajala kommuner. Pessinki avsattes som naturreservat 1988 och har med tiden utvidgats. Idag utgörs naturreservatet av en yta på 972 kvadratkilometer. Landskapet består av vidsträckta barrurskogar och myrar ur vilka björkklädda lågfjäll reser sig mer än 500 meter över havet. Genom reservatet skär flera djupa kursudalar (klippraviner) som utmejslats av istidens vattenmassor.

Hela området för Pessinki fjällurskog ligger på urberggrund och skogarna präglas av att de ligger både östligt och nordligt. I norra delen av Pessinki breder fjällbjörken ut sig, i södra delen finns det tallurskogar och i sydost finns mest gran. Björn och järv finns inom naturreservatet och fågellivet är rikt, framförallt i våtmarkerna.

Kavelbroar
I naturreservatet har Lars-Gunnar registrerat åtta broar av timmer, vilka inkommit som ett tips från allmänheten. De timrade broarna ligger på en sträcka av omkring 600 meter på norra sidan av Marjakursu, den ”blindtarm” av reservatet som ligger absolut längst i söder.

Kavelbro uppbyggd av flathuggna stockar. Foto: Lars-Gunnar Boman © Norrbottens museum.

Broarna är 10-25 meter långa och 2,5-3 m breda och får byggnadstekniskt anses vara kavelbroar. Flathuggna stockar har lagts intill varandra tvärs över stigen för att utjämna svackorna i dalsidan. De ligger alla på underliggande stockar i stigens riktning, ibland flera på varandra. Ingen nu levande kan berätta om deras funktion, men de har sannolikt byggts för att underlätta timmertransporter med häst.

Kavelbro i naturreservatet Pessinki fjällurskog. Nbm acc nr 2010:222:13. Foto: Lars-Gunnar Boman © Norrbottens museum.

Kavelbroar brukar oftast vara förstärkningar av vägar som går över sank mark. Kavelbroarna ska i dessa fall fördela belastningen av fordonets tyngd och hindra det från att sjunka ner i vattnet. Kavelbroarna i Pessinki utgörs därmed av det ovanligare slaget just för att de är byggda på torr mark.


Kavelbro med flera lager av underliggande stockar. Nbm acc nr 2010:222:12. Foto: Lars-Gunnar Boman © Norrbottens museum.

Har du tips om fornlämningar?
Har du hittat något som du tror kan vara en fornlämning? Då kan du kontakta någon av arkeologerna på Norrbottens museum. Vi vill gärna ha kontaktuppgifter till dig som tipsar, en beskrivning av vad ni tror att ni har hittat (gärna med foto) samt uppgifter om var lämningen finns, gärna med GPS-punkt eller markering på en karta.

Förhandsinformation: Arkeologidagen
Söndagen 29 augusti anordnas arkeologidagen över hela Sverige. Norrbottens musem kommer med sitt program för arkeologidagen under början av nästa vecka, både här på bloggen och i dagstidningarna.

Vid tangentbordet:
Frida Palmbo med textbidrag från Lars-Gunnar Boman