Markbygden 2020

Norrbottens museum har under flera år genomfört arkeologiska utredningar i Markbygden med anledning av den pågående vindkraftsetableringen i området. Under fyra veckor förra året så genomförde fyra arkeologer vad som ser ut att vara den sista arkeologiska utredningen i området, utifrån hur etableringsläget ser ut just nu.

Vid utredningen registrerades närmare 30 nya kulturhistoriska lämningar. Det rör sig framförallt om skogsbrukslämningar som tjärdalar, kolbottnar och husgrunder men även av bland annat en dammvall, ett minnesmärke, en brunn/kallkälla, en färdväg i form av en gammal stig och en cykelstig.

Husgrund/rester av timmerbyggnad inom område med skogsbrukslämningar. Foto: Jannica Grimbe.
Arkeolog Mica Vesterlund vandrar längs med en färdväg i form av en äldre stig som finns med på 1951 års ekonomiska karta. Foto: Jannica Grimbe.
Del av cykelstigen mellan Ersträsk och Flötuträsk. Arkeologerna Mica Vesterlund och Hanna Larsson i bild. Cykelstigen anlades under 1940-talet och finns också markerad på 1951 års ekonomiska karta. Foto: Jannica Grimbe.
En brunn som användes av brandtornsbevakningspersonalen som satt brandvakt uppe på Stor-Flötuberget i närheten av Flötuträsk. Foto: Jannica Grimbe.

Dessutom återbesökte vi ett flertal redan tidigare registrerade fornlämningar och kulturlämningar i form av härdar, en kavelbro, fossila åkrar och äldre gårdsbebyggelser. När deg gäller gårdsbebyggelsen behövde vi genom arkivstudier också avgöra om lämningarna har tillkommit före eller efter år 1850. Efter senaste lagändringen av Kulturmiljölagen 2014 tillkom att en lämning ska ha tillkommit före 1850 för att klassas som fornlämning. För att avgöra detta krävs i regel en del djupdykningar i arkiv och historiska kartor.

En av husgrunderna inom lägenhetsbebyggelsen Bastatjärn. Arkeologerna Hanna Larsson och Frida Palmbo i bild. Foto: Jannica Grimbe.
Del av vagn (sannolikt en hästvagn med fyra hjul som användes till att köra hem hö med m.m.) inom igenväxande åkermark. Märkt med ”Thulins vagnfabrik Skillingaryd. Foto: Frida Palmbo.
Fossil åker med odlingsrösen. I området finns även nybygget Svanaträsk,som bebyggdes från år 1800. Enligt uppgifter ska platsen ha varit så frostlänt att man snart flyttade till nuvarande Björkliden strax efter uppodlandet. Sägnen berättar att korna, som gick på bete i skogen, sökte sig till föda. När de inte kom hem hittades korna på Björkliden, som då var obebodd. Området finns markerad på karta över kronoallmänningstrakt kring det så kallade Svanaträsket uti Piteå socken och Norrbottens län, upprättad år 1847 för avvittring och skattläggning. Foto: Mica Vesterlund.
Arkeologerna Frida Palmbo, Mica Vesterlund och Hanna Larsson vandrar över en kavelbro. Kavelbron ska enligt uppgift vara en del av den s.k. Kristinavägen/Silvervägen och är använd i samband med transport av silver och förnödenheter mellan silvergruvan på Nasafjäll och kusten under 1630-talet. Foto: Jannica Grimbe.
En 3D-modell över en av härdarna som dokumenterades i Markbygden förra året. Modell: Jannica Grimbe.

Jag började arbeta som arkeolog på Norrbottens museum 2006. Sommaren 2020 har för min del etsat sig fast som den värsta myggsommaren någonsin under de år jag har arbetat i Norrbotten. Att det dessutom var runt 30 grader varmt samtidigt som vi klafsade runt på blöta myrar och trängde oss igenom snåriga skogar gjorde inte saken lättare. Vid ett tillfälle, när vi registrerade en igenväxande gårdslämning, utropade jag med ett svart moln av mygg runtomkring mig att ”Jag förstår varför man flyttade härifrån!”. Jag som vanligtvis fylls av lite vemod när jag strövar runt på övergivna gårdsplatser och funderar över vilka människorna var som bebyggde och brukade marken och hur det kom sig att platsen övergavs.

Fågelkvitter och insektssurr i Markbygden sommaren 2020.
Ett litet filmklipp som visar myggmängden på arkeolog Jannica Grimbes ben. Och ja, vi har hittat döda mygg i fotoböckerna i samband med efterabetet…

Nu ser vi med spänning fram emot kommande fältsäsong och vad den kommer att bjuda på. Min förhoppning är åtminstone mindre mygg…

Vid tangentbordet:
Frida Palmbo, arkeolog

Tidigare blogginlägg om Markbygden:

Markbygden 2019
Markbygden och Kristinavägen
Fäbodar i Markbygden
Arkeologi i Markbygden

Pressvisning och vernissage

Igår var det pressvisning för vår utställning Drömmar av silver, vingar av guld. Både NSD (Norrländska Socialdemokraterna) och Piteå-Tidningen var på plats för att prata med oss som ligger bakom utställningen. Idén om denna utställning uppkom när Ulf Renlund, som är utställnings- och programansvarig här på Norrbottens museum, frågade oss arkeologer om vi ville göra en utställning i Runda rummet, som ligger i anslutning till Kafé Nittonhundra på Norrbottens museum inne i centrala Luleå.

Markbygden. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

Markbygden. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

Den röda tråden
Vår utgångspunkt i utställningen blev de arkeologiska utredningar vi gjort i Markbygden i somras, med anledning av Svevinds/Markbygden Vinds planer på att etablera en stor vindkraftpark i området. Vid utredningarna hittade vi bland annat en kavelbro som ligger i sträckningen för Kristinavägen. Det är just Kristinavägen som har fått bli den röda tråden i utställningen, då vi gör ett antal nedslag efter denna transportled. Ett av nedslagen görs i Silbojokk där Norrbottens museum gjort arkeologiska undersökningar. Åsa har bloggat om Silbojokk i ett tidigare inlägg, som Du hittar här:

Silbojokk, en fascinerande historia

Hur utställningen har tagit form
Förutom undertecknad involverades Carina Bennerhag, Åsa Lindgren och Lars Backman. Det är vi arkeologer som tagit fram faktainnehållet i utställningen. Anja Wrede, Mirjam Jonsson och Robert Pohjanen, personal på Bildarkiv och Samlingar, har hjälpt oss att plocka fram både arkeologiska och kulturhistoriska föremål ur Norrbottens museums samlingar. Fotograf Daryoush Tahmasebi har förutom med egna bilder bidragit stort med hjälp av föremålsfotografering och utskifter av bilder och kartor. Ulf har tillsammans med Jeanette Sundqvist, som också är programansvarig, granskat och berarbetat de faktatexter som vi arkeologer har tagit fram, så att de blivit lite mer publikvänliga. Slutligen har vi haft stor hjälp av Maria Wiggefors som är utställningstekniker, som målat, byggt, monterat bilder och som med diverse annat småfix hjälpt oss att formge utställningen.

Vindkraftverk i Markbygden. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Vindkraftverk i Markbygden. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Vernissage
Nu på söndag har utställningen Drömmar av silver, vingar av guld vernissage på Norrbottens museum, kl 13.00. Undertecknad kommer att närvara tillsammans med Carina Bennerhag och Åsa Lindgren. Vi kommer kort berätta litegrann om utställningen och därefter kommer Maria Söderberg, som kommer att prata och visa bilder om Nasaleden. Varmt välkomna!

Vid tangentbordet denna soliga fredag:
Frida Palmbo