På gränsen till panik!

Just nu är stressen inför fältsäsongen total. Det här blogginlägget blir därför bara en beskrivning rakt upp och ned över hur läget är här bland arkeologerna på kontoret. Det kräver inte så mycket eftertanke.

Carina Bennerhag och Frida Palmbo har arbetat hårt med arbetsplanen för de arkeologiska utredningarna för vindkraftparken i Markbygden, Piteå. Det är en ganska stor utredning och stora utredningar innebär många variabler i kostnadsberäkningen. Detta kombinerat med deadlines som ständigt rycker närmare, gör att stressen ökar.

Åsa Lindgren och Frida sliter sig dessutom litet ytterligare i håret eftersom vi har köpt in en ny handdator som ska användas i projektet. Det var helt nödvändigt med inköp eftersom en av de gamla har börjat krångla och vi behöver samtliga i det stora vindkraftprojektet. Problemet är bara att handdatorn måste programmeras med ett lämpligt arkeologiprogram så att den fungerar… Ska Frida och Åsa försöka göra det själva eller ska de kontakta Riksantikvarieämbetets IT-personal för att hjälpa oss mot betalning? Tiden för att göra det själv måste vägas mot allting annat som måste göras innan fältsäsongen börjar på allvar.

Jag kunde inte tänka mig att det skulle bli så här mycket datorer i framtidens arkeologi, när jag studerade. Framför allt tänkte jag mig att arkeologiyrket skulle innebära arbete med spade och skärslev, alltså ett yrke som arkeolog, inte som dataprogrammerare. Jag tror faktiskt att Frida håller med mig just nu.

Carina sysslar förutom med markbygden också tillsammans med Åsa, med att förbereda nästa studiecirkelmöte med en grupp mycket intresserade och trevliga amatörarkeologer i Piteå forskarförening. Jag tror jag att vi kan kalla dem amatörarkeologer vid det här laget, så här långt in i studiecirkeln. Carina och Åsa är just nu ute och försöker hitta lämpliga besöksmål för att titta på fornlämningar till ett cirkelmöte ute i naturen. Det är viktigt att hitta lämningar som är möjliga att besöka nu när markerna är så blöta efter den sena snösmältningen.

Lars Backman och Åsa kommer att åka till Silbojokk i Arjeplogsfjällen nästa vecka för att besöka den gamla silverhyttan som en gång hörde samman med silvergruvan i Nasafjäll. Vi grävde i grunden till Silbojokks kyrka och delar av kyrkogården på platsen för sex eller sju år sedan (minnet sviktar en aning för mig just nu), och platsen måste återbesökas för att kontrollera att den inte rasar ut i Sädvajaures vatten ännu mer. Sjön är vattenreglerad och detta kan göra så att känsliga delar av lämningen svallas fram av vågorna. Extra känsligt är det om benpipor och annat börjar titta fram från gravarna.  En lokal turistentreprenör från trakten har dessutom kontrakterat Åsa att hålla en föreläsning om Silbojokk på lördag, så det krävs en del föreberedelser för detta innan de åker iväg.

Lars kommer att lämna Åsa att hålla föreläsningen själv, eftersom han har mycket annat att göra i veckan. Han fokuserar nämligen på att ännu en gång räkna om ett en kostnadsberäkning på en utredning för en väg som ska brytas för skogsavverkning vid Esrange, Kiruna. Ändringen av arbetsplanen blivit aktuell på grund av ändrade planer från dem som planerar vägbygget. Att räkna om arbetsplaner verkar vara ett ständigt återkommande tema den här våren och försommaren för oss alla. Lars har också fått sig tilldelat några gamla rapporter som han fått till uppgift att rätta och lämna in till länsstyrelsen pronto.  Till detta har också ärendena som handlar om att märka ut skyddsområden för fornlämingar inför skogsavverkning börjat strömma in och Lars har redan varit ut på ett par sådana.

Om två veckor, alltså på midsommarveckan åker Lars ochNils Harnesktill Rakkurijärvi vid Kiruna, för att slutföra en utredning som vi tvingades avsluta innan vi blivit färdiga i höstas, på grund av snöfall.

Nils har hållit i en utbildning för guiderna som jobbar för Världsarvet Gammelstad och nu också fått besked om att ett av de jobb han har räknat på har gått till en annan arkeologisk aktör här i Norrbotten. En besvikelse naturligtvis, men i nuläget saknar vi inte jobb. Just nu väntar Nils också på att få ett besked från länsstyrelsen angående en annan utredning, den med anledning av en ändrad vägsträckning i Vibbyn – Flarken. Kommande vecka kommer han också att förbereda logistik och annat för Rakkurjärvi-utredningen dit han och Lars alltså åker under Midsommarveckan.

Själv arbetar jag för fulla muggar med att skriva arbetsplaner / kostnadsberäkningar inför flera olika jobb. Ett av jobben är en grävning som måste genomföras på en privatpersons tomt eftersom tomten ligger på en fornlämning. Personen i fråga är inte jättelycklig över att vi arkeologer kommer att fördröja markarbetena som ska utföras och pressar på för att vi ska göra vårt så fort som möjligt. Det är inte helt lätt att tillmötesgå de önskningarna om samtliga arkeologer på museet har fullt upp med andra jobb. Ett extra minus är om man inte blir uppskattad för jobbet som man utför, och folk står och blänger surt på en när man gräver… Arbetsplanen / kostnadsberäkningen är inlämnad till länsstyrelsen, men ingenting är säkert förrän både länsstyrelsen och markägaren godkänner den. Vi får se vad de tycker.

Det finns ytterligare arbetsplaner / kostnadsberäkningar som måste bli klara snarast möjligt och det är en kamp mot almanackan både för oss och för handläggaren på länsstyrelsen att hinna färdigt med pappersarbetet innan fältsäsong och semestrar börjar. Även arkeologer har lagstadgad rätt att ha semester.

I övrigt ska museet hålla öppet hus för hela landstingets division för kultur och utbildning på tisdag och vi måste därför förbereda för detta, tillsammans med resten av museet. Det verkar som om det främst blir jag och Nils som kommer att representera arkeologerna. Hur jag ska kunna ha tid till detta har jag inte riktigt förstått ännu…

Men i övrigt är livet helt underbart! Nu börjar det äntligen bli grönt ute och värmen kommer nog också, vad det lider.

Vid tangentbordet idag:  Olof Östlund

Digital teknik inom arkeologin

fredagen den 4:e februari 2011

GIS är en förkortning för geografiska informationssystem och kan beskrivas som datoriserade system för att kunna hantera lägesrelaterad information. Enkelt uttryckt kan man beskriva GIS som en kombination av kartor och tabellinformation som lagras och hanteras i datorn.

GIS inom arkeologin
GIS är inte bara en programvara utan även ett hjälpmedel för att analysera och optimera verksamheter. När vi arkeologer är ute i fält så mäter vi in nypåträffade fornlämningar med GPS och handdator.

Vid en arkeologisk undersökning (utgrävning) mäter vi oftast in upptagna ytor, anläggningar, fynd och prover med hjälp av totalstation som sedan bearbetas digitalt.

Med hjälp av GIS kan vi arkeologer lättare analysera inmätta data och göra spridningsbilder över insamlade fynd, anläggningar och prover och snabbare analysera de aktiviteter som ägt rum på platsen vi undersöker. Vi använder även GIS för att framställa kartor till våra arkeologiska rapporter.

Inte alltid digitalt
Idag är de arkeologiska verksamhetsområdena i Sverige i stort sett helt digitala. Här i Norrbotten är det dock inte alltid det lämpar sig att använda digital teknik beroende på vart vi är i länet. 2007 utfördes arkeologiska undersökningar kring Aitikgruvan. När vi ska klafsa över myrar, klättra över viltstängsel och har en bra bit att färdas till de fornlämningar som ska undersökas passar det inte att bära omkring på en totalstation som väger en hel del… I dessa fall använder vi analoga avvägningsinstrument och prickar in fynd och anläggningar på ritningar som vi upprättar för hand. Alla arkeologer är kanske inte heller alltid glad åt den digitala tekniken och önskar ibland att vi fortfarande levde i en tid utan datorer och tillhörande teknik…

Datastrul
På Norrbottens museum håller vi på att övergå till en ny version av ArcGIS som är ett av de GIS-program vi använder oss av. En del förändringar har ägt rum i programmet jämfört med den tidigare versionen. Undertecknad har därför testat den nya versionen av ArcGIS. Som vanligt uppstår det en hel del teknikstrul i samband med detta, men med god hjälp från en av Landstingets duktiga drifttekniker så har det mesta löst sig. Stort tack för det tålamodsbeprövande arbetet med ArcGIS!

GIS är uppriktigt sagt något av det mest tålamodsprövande programmen vi arbetar med. Det är sällan det går en arbetsvecka utan högljudda suckanden, svordomar och slitande i hår på grund av frustration över programmet. Det händer även att det framförs önskemål om att kasta ut datorerna genom fönstret och dränka handdatorer ute i nån djup och vattensjuk myr. Som tur är så har inget av detta inträffat i verkligheten – och GIS är faktiskt ett otroligt användbart och roligt program – när det fungerar!

Vid tangentbordet denna fredag:

Frida Palmbo